Pieraksta osta: Pērnavas Jahtu klubs - Lootsi 6, Pärnu 80012

Atbalstītāji

Projekta “Unikālie jūras braucieni Baltijas jūrā” mērķis: attīstot jūras tūrismu, vairot Igaunijas kā pievilcīga tūrisma galamērķa atpazīstamību, tā rezultātā palielinot apmeklētāju nakšņošanas reižu skaitu un pagarinot viņu uzturēšanās laiku.

Projekta galvenais mērķis ir radīt jaunus jūras tūrisma piedāvājumus, atdzīvināt reģionālo uzņēmējdarbību, attīstīt sadarbību starp tūrismā iesaistītajām pusēm un jūras tūrisma pakalpojumu sniedzējiem.

Tiešie mērķi ir:

  1. palielināt Igaunijas kā jūras tūrisma reģiona atpazīstamību,
  2. palielināt apmeklētāju skaitu Pērnavā un padarīt Pērnavu pazīstamu kā jūras tūrisma un atraktīvas atpūtas galamērķi,
  3. palielināt ar jūras tūrismu saistītos piedāvājumus, vienlaikus sniedzot ieguldījumu apmeklētāju skaita pieaugumā,
  4. palielināt sadarbību starp Pērnavas jūras tūrisma pakalpojumu sniedzējiem un pašvaldību un uzņēmumiem, izstrādājot kopīgus pakalpojumu piedāvājumus.

Projektu atbalsta: Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Finansēts ES Covid-19 pandēmijas seku apkarošanas pasākumu ietvaros.

Atbalsta summa: 196 735 eiro.