Kodusadam: Pärnu Jahtklubi - Lootsi 6, Pärnu 80012

Meist

SailEstonia

SailEstonia väärtused ning põhimõtted

  • Vähendame oma jäätmete hulka ja sorteerime prügi.
  • Ei kasuta teenuse osutamisel ühekordseid plastiknõusid – ja tarvikuid.
  • Kasutame energia tõhuseid valgusallikaid- katamaraani valgustus on kõik LED tuledel ning lisaks kasutatakse päikesepaneele.
  • Tutvustame klientidele mere traditsioone ning väärtusi – Oleme korraldanud väljasõite ja teeme neid ka edasipidi koostöös Pärnu Jahtklubiga, et rääkida külalistele merest, meretraditsioonidest. Oleme partnerid Pärnu Merenduskeskusele koolituste korraldamisel ning praktika läbiviimisel.
  • Vähendame üleliigset toiduraiskamist.
  • Eelistame oma partneriteks ettevõtjaid kes pakuvad kodumaist ja hooajalist toidutoorainet.
  • Veeautomaatide ning pudelivee asemel tarbime kraanivett – katamaraanil täidetakse veepaagid kraaniveega, seetõttu ei kasuta me väljasõitudel pudelivett. Püüame seda pakkuda ka kõigile klientidele.
  • Loome partnerlussuhteid ja ostame teenuseid ettevõtetelt, kes rakendavad jätkusuutlikke põhimõtteid

Jätkusuutlik ning täielikult kindlustatud

Hinnatud ja kogenud kaptenid

SailEstonia

Meie kaptenid

Kapten Riho

SailEstonia kapten

Kapten Marko

SailEstonia kapten

Kapten Rain

SailEstonia kapten