Kodusadam: Pärnu Jahtklubi - Lootsi 6, Pärnu 80012

Toetajad

Projekti „Ainulaadsed merereisid Läänemerel“ eesmärk on Eesti kui atraktiivse turismisihtkoha tuntuse suurendamine läbi mereturismi arendamise ning seeläbi külastajate ööbimiste arvu suurendamine ning kohal viibimise aja pikendamine.

Projekti peamine eesmärk on luua uued mereturismitooted, elavdada piirkonna ettevõtlust, arendada turismiasjaliste ning mereturismi teenuste pakkujate omavahelist koostööd.

Otsesed eesmärgid on:

  1. tõsta Eesti tuntust mereturismi piirkonnana
  2. tõsta Pärnu külastatavust ja tuua Pärnule tuntust mereturismi ning atraktiivse puhkuse sihtkohana.
  3. suurendada mereturismiga seotud turismitoodete arvu ning seeläbi anda panus külastajate kohal viibimise arvu suurendamiseks.
  4. suurendada koostööd Pärnu mereturismiteenuse osutajate, omavalitsuse ja ettevõtete vahel – ühiste pakettide loomise kaudu.

Projekti toetab: Euroopa Regionaalarengu fond.

“Rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames“.

Toetuse summa: 196 735 eurot